Moje služby

Revize elektrických zařízení do 1000V.
Revize hromosvodů.

(Revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí neprovádím.)

Lhůty revizí

Revize elektrických zařízení

Lhůty pro provádění revizí elektrických zařízení předepisuje norma ČSN 33 1500. Základní lhůta pro revizi elektrického zařízení je 5 let, tato lhůta se zkracuje podle druhu prostředí, druhu objektu a umístění elektrického zařízení.

Revize hromosvodů
 

Lhůta pro provádění revizí hromosvodů instalovaných podle staré normy ČSN 34 1390 je 5 let. Lhůta pro provádění revizí hromosvodů instalovaných podle nové normy ČSN EN 62305 je 4 nebo 2 roky podle třídy LPS.

 

Ceny revizí

Cena za revizi se odvíjí od rozsahu revidovaného zařízení.

Orientační ceny revizí:
Elektrická přípojka - 1.500,- Kč.
Elektrické rozvody v bytě - 2.000 až 3.000,- Kč.
Elektrické rozvody rodinného domu - 3.000 až 5.000,- Kč.
Hromosvod rodinného domu - 1.500,- Kč.

Doprava - 8,- Kč/km

Kontaktní informace

Adresa

Kontaktní formulář