Naše služby

Revize elektrických zařízení do 1000V.
Revize hromosvodů.
Revize elektrických spotřebičů.
Revize elektrického nářadí.

Elektromontáže, opravy a údržba elektroinstalací.

Poradenská činnost v elektroenergetice.

Revize
Revize
Montáže
Poradenství

Lhůty revizí

Revize elektrických zařízení

Lhůty pro provádění revizí elektrických zařízení předepisuje norma ČSN 33 1500. Základní lhůta pro revizi elektrického zařízení je 5 let, tato lhůta se zkracuje podle druhu prostředí, druhu objektu a umístění elektrického zařízení.

 

 

 

 

Revize hromosvodů
 

Lhůta pro provádění revizí hromosvodů instalovaných podle staré normy ČSN 34 1390 je 5 let. Lhůta pro provádění revizí hromosvodů instalovaných podle nové normy ČSN EN 62305 je 4 nebo 2 roky podle třídy LPS. Nová norma předepisuje provádění vizuální kotroly jednou za rok respektice za dva podle třídy LPS.

 

Revize elektrických spotřebičů

Lhůty pro provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů předepisuje norma ČSN 33 1600 ed. 2.
Lhůty revizí jsou stanoveny od 3 do 24 měsíců, podle skupiny a třídy spotřebiče.
Např. spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách a v administrativní činnosti 24 měsiců a 12 měsiců spotřebiče držené v ruce.

Revize elektrického nářadí
 

Lhůty pro provádění kontrol a revizí elektrického nářadí předepisuje norma ČSN 33 1600 ed. 2.
Lhůty revizí jsou stanoveny od 3 do 24 měsíců, podle skupiny a třídy spotřebiče.
Např. nářadí používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách 24 měsičů a 12/6 měsiců spotřebiče držené v ruce.

Naše ceny

Cena za revizi se odvíjí od rozsahu revidovaného zařízení.

Orientační ceny revizí:
Elektrické rozvody v bytě - 1.000 až 1.500,- Kč.
Elektrické rozvody rodinného domu - 1.500 až 2.500,- Kč.
Hromosvod rodinného domu - 1.500,- Kč.
Revize elektrického nářadí a spotřebičů - 25,- až 100,- Kč/ks.

Zařízení
Hromosvod
Spotřebiče
Nářadí

Kontaktní informace

Adresa

Kontaktní formulář